ระบบจัดซื้อจัดจ้่งภาครัฐ
แนะนำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
ปรัชญา
แผนที่
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
Web Link
ค้นหาข้อมูล

 

สถิติผู้เข้าชม


30/07/55

 

 

 

 
   
  สารสัมพันธ์อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
 
  กิจกรรมชาวอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
 
  ข่าวเด่นวันนี้     
 
  หน่วยงาน/ส่วนราชการ
 
e - office สพท.พช เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพท.พช เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Lab SchooL Project ::1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ศูนย์ประสานงาน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
สำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สายตรง ผอ.

นายอักษร  ปลื้มชัย
ไพฑูรย์ อ่องลออ

บุคลากร
ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการมูลนิธิฯ
ผลงานนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1-2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แหล่งเรียนรู้
อุทยานฯ ศรีเทพ
ห้องสมุดมีชีวิต
ตำนานเมืองศรีเทพ
Link TV
  
     ช่อง3  ช่อง5  ช่อง7  ช่อง9
      ช่อง11  ไอทีวี  ยูบีซี
แนะนำเว็บไซต์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)
nectec
สคูลเน็ตไทยแลนด์
ห้องเรียนออนไลน์ โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์
Update viruse
ThaiCERT  
Mcafee

Norton (Symantec)
PC-Cillin (Trend Micro)
Panda (Panda Software)

@AnubanSrithep School


โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร
056-799053
Best view Internet Explorer 5.X with 800 x 600 high color (16 bits), medium text size.
@ 2012 Anubansrithep Sawangwatana School. Contact Webmaster at : sutep5179@hotmail.com

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ e-office สพฐ. สพป.พช.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ